SẢN PHẨM

BẮP NGUYÊN HẠT NHẬP KHẨU MỸ

BẮP NỔ JOJO (NẤM)

Xuất Xứ

MỸ

Đóng Gói

22,68Kg/bao

Đặc Điểm

Bắp nổ hình nấm
Thơm giòn

Tỷ Lệ Nổ

31 - 41

Tỷ Lệ Tròn

>90%

BẮP SHUMWAY FARM

Xuất Xứ

MỸ

Đóng Gói

22,68Kg/bao

Đặc Điểm

Bắp nổ hình bướm
Nổ ra không nhiều
Hạt giòn

Tỷ Lệ Nổ

31 - 41

BẮP NỔ JOJO (Bướm)

Xuất Xứ

MỸ

Đóng Gói

22,68Kg/bao

Đặc Điểm

Bắp nổ hình bướm
Bắp nổ khá nhiều

Tỷ Lệ Nổ

42- 44

BẮP GOLDEN PREPERREAD

Xuất Xứ

MỸ

Đóng Gói

22,68Kg/bao

Đặc Điểm

Bắp nổ hình bướm
Nổ ra khá nhiều Bỏng ngô giòn
Hạt To

Tỷ Lệ Nổ

40- 44

BẮP PLANTINUM PREPERRED

Xuất Xứ

MỸ

Đóng Gói

22,68Kg/bao

Đặc Điểm

Bắp nổ hình bướm
Hạt ngỏ
Nổ ra nhiều

Tỷ Lệ Nổ

46- 50

CÁC LOẠI BƠ DẦU VÀ GIA VỊ

Bơ dầu thay thế ORCHID 15 Kg/ Thùng
Bơ dầu thay thế GOLDEN OLINA 16 KG/ Thùng
Bơ dầu thay thế BORBOS 18 Kg/ Thùng.
Bột phô mai Malaysia 1 KG / Bịch.